PCStitch 7 Pattern File z đxX˙˙˙PCStitch Floss Palette!!!zDMCDMC White white ˙˙˙ ˙˙˙˙PCStitch Symbols !white ˙˙˙White DMCDMC 310 black ˙˙˙˙PCStitch Symbols "black 310 DMCDMC 402 mahogany - vy lt ÷§w ˙˙˙˙PCStitch Symbols #mahogany - vy lt ÷§w402 DMCDMC 436 tan ·ŹW ˙˙˙˙PCStitch Symbols $tan ·ŹW436 DMCDMC 437 tan - lt ËŁo ˙˙˙˙PCStitch Symbols %tan - lt ËŁo437 DMCDMC 612 drab brown - lt ¤™s ˙˙˙˙PCStitch Symbols &drab brown - lt ¤™s612 DMCDMC 640 beige gray - vy dk ”‡e ˙˙˙˙PCStitch Symbols 'beige gray - vy dk ”‡e640 DMCDMC 738 tan - vy lt ß»Ź ˙˙˙˙PCStitch Symbols (tan - vy lt ß»Ź738 DMCDMC 844 beaver gray - ul dk 28. ˙˙˙˙PCStitch Symbols )beaver gray - ul dk 28.844 DMCDMC 919 red copper ż; ˙˙˙˙PCStitch Symbols *red copper ż;919 DMCDMC 922 copper -lt í–i ˙˙˙˙PCStitch Symbols +copper -lt í–i922 DMCDMC 934 black avocado green 2G ˙˙˙˙PCStitch Symbols ,black avocado green 2G934 DMCDMC 945 tawny - md ˙Ď· ˙˙˙˙PCStitch Symbols -tawny - md ˙Ď·945 DMCDMC 976 golden brown - md Ě…8 ˙˙˙˙PCStitch Symbols .golden brown - md Ě…8976 DMCDMC 977 golden brown - lt ÜśV ˙˙˙˙PCStitch Symbols /golden brown - lt ÜśV977 DMCDMC 3064 desert sand Ě•x ˙˙˙˙PCStitch Symbols 0desert sand Ě•x3064 DMCDMC 3824 apricot - lt ˙»ž ˙˙˙˙PCStitch Symbols 1apricot - lt ˙»ž3824 DMCDMC 3825 pumpkin - pl ý˝– ˙˙˙˙PCStitch Symbols 2pumpkin - pl ý˝–3825 DMCDMC 3827 golden brown - pl ÷»w ˙˙˙˙PCStitch Symbols 3golden brown - pl ÷»w3827 DMCDMC 3853 autumn gold - dk ć‹7 ˙˙˙˙PCStitch Symbols 4autumn gold - dk ć‹73853 F˙˙T˙˙˙˙P˙˙ ˙˙B˙˙˙˙˙˙ ˙˙A˙˙˙˙˙˙ ˙˙A˙˙˙˙   ˙˙@˙˙     ˙˙@˙˙     ˙˙?˙˙     ˙˙=˙˙      ˙˙;˙˙    ˙˙:˙˙      ˙˙9˙˙      ˙˙8˙˙     ˙˙7˙˙      8˙˙     ˙˙5˙˙      ˙˙4˙˙       5˙˙      ˙˙3˙˙      5˙˙      4˙˙     3˙˙     ˙˙0˙˙˙˙       ˙˙1˙˙        ˙˙1˙˙      ˙˙1˙˙        ˙˙0˙˙      ˙˙0˙˙     ˙˙0˙˙    ˙˙0˙˙   ˙˙    ˙˙0˙˙   ˙˙   ˙˙0˙˙ ˙˙˙˙   ˙˙0˙˙ ˙˙  ˙˙1˙˙ ˙˙ ˙˙  ˙˙+˙˙ ˙˙ ˙˙%˙˙  ˙˙ ˙˙%˙˙  ˙˙ ˙˙#˙˙   ˙˙$˙˙  ˙˙˙˙%˙˙   ˙˙(˙˙ ˙˙ ˙˙(˙˙ ˙˙  ˙˙(˙˙   ˙˙)   ˙˙$˙˙   ˙˙˙˙˙˙     ˙˙˙˙˙˙ ˙˙     ˙˙˙˙      ˙˙ ˙˙  ˙˙    ˙˙˙˙   ˙˙   ˙˙˙˙  ˙˙     ˙˙˙˙   ˙˙    ˙˙   ˙˙˙˙ ˙˙     ˙˙˙˙       ˙˙  ˙˙˙˙    ˙˙ ˙˙    ˙˙ ˙˙  ˙˙   ˙˙   ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙             ˙˙     ˙˙˙˙     ˙˙˙˙       ˙˙ ˙˙˙˙    ˙˙   ˙˙˙˙ ˙˙   ˙˙ ˙˙ ˙˙˙˙   ˙˙   ˙˙˙˙  ˙˙ ˙˙   ˙˙˙˙ ˙˙ ˙˙  ˙˙˙˙  ˙˙ ˙˙    ˙˙˙˙     ˙˙˙˙      ˙˙˙˙   ˙˙˙˙   ˙˙˙˙ ˙˙      ˙˙˙˙˙˙   ˙˙ ˙˙˙˙  ˙˙˙˙      ˙˙˙˙   ˙˙˙˙ ˙˙    ˙˙˙˙˙˙˙˙      ˙˙!˙˙˙˙     ˙˙"˙˙ ˙˙  ˙˙"˙˙ ˙˙      ˙˙!˙˙ ˙˙      ˙˙"˙˙ ˙˙    ˙˙˙˙# ˙˙   ˙˙$  ˙˙˙˙%˙˙    ˙˙˙˙&˙˙  ˙˙˙˙ ˙˙' ˙˙˙˙ ˙˙&˙˙  ˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙(  ˙˙˙˙ ˙˙(˙˙   ˙˙˙˙ ˙˙)˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙+  ˙˙˙˙ ˙˙)˙˙ ˙˙˙˙˙˙)˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙)˙˙ ˙˙ ˙˙˙˙˙˙)˙˙ ˙˙ ˙˙˙˙˙˙)˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙˙˙*˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙)˙˙ ˙˙ ˙˙˙˙+˙˙  ˙˙ ˙˙>˙˙  ˙˙ ˙˙˙˙@˙˙  ˙˙ ˙˙B˙˙   ˙˙ ˙˙D˙˙ ˙˙ ˙˙D˙˙   ˙˙E˙˙ ˙˙G˙˙  ˙˙I˙˙   ˙˙J˙˙  ˙˙L˙˙ ˙˙N˙˙ ˙˙P˙˙ ˙˙Q˙˙ ˙˙S˙˙ ˙˙T˙˙˙˙U˙˙˙˙%
Make your own free website on Tripod.com